• Utility & Tracking Dogs
  • dvg

Fidi Finke Pokal 2018

  • 10.11.2018
  • Hohenhorster Weg 126, 28295 Bremen

Information entry fee

15,- €

Entry fee

judges and helpers

Fidi Finke Pokal 2018 10.11.2018
Hohenhorster Weg 126, 28295 Bremen